„DRAMATURGIA POZBAWIONA KOMUNIKATU WERBALNEGO” | PROJEKT BADAWCZY

„DRAMATURGIA POZBAWIONA KOMUNIKATU WERBALNEGO” | PROJEKT BADAWCZY

Z dumą informujemy, że wykładowcy Akademii Sztuk Teatralnych dr hab. Przemysław Kania oraz mgr Piotr Bułka ukończyli projekt badawczy pt. „Dramaturgia pozbawiona komunikatu werbalnego”. W projekt zaangażowani byli studenci I roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.

„Inspiracją do działań, które podjęliśmy w ramach projektu badawczego, była twórczość́ Bogusława Schaeffera, a dokładniej doświadczenie kompozytorskie oraz muzykologiczne, które wykorzystywał przy pisaniu dramatów scenicznych (…). Jego koncepcja aktora-instrumentu, towarzyszyła nam przy tworzeniu scenariusza warsztatów pozbawionych komunikatu werbalnego, jednocześnie takiego, który będzie posiadał dramaturgię, sceny i postaci.”