KOMISJA ODWOŁAWCZA

      W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w Uchwale Senatu nr 51/2012-2016, Kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.