NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Wybierz:

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

dziekan WTT

dr hab. Przemysław Kania

profesor AST

logo-ast

dr hab. Wojciech Klimczyk

dr hab. Józefa Zając–Jamróz

profesor AST

logo-ast

dr Bartłomiej Błaszczyński

dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

dr Anna Piotrowska

prodziekan WTT

logo-ast

dr Maria Spiss

pedagog współpracujący z WTT

logo-ast

dr Mariola Sułkowska – Janowska

dr Adriana Świątek

mgr Agnieszka Bednarz-Tyran

logo-ast

mgr Piotr Bułka

logo-ast

mgr Teresa Chołołowicz

mgr Anna Duda

logo-ast

mgr Karina Grabowska - Fiałek

mgr Anna Kaczmarczyk

logo-ast

mgr Adam Kowalski

mgr Eryk Makohon

mgr Maciej Sajur

pedagog współpracujący z WTT

logo-ast

mgr Marta Skowiera

logo-ast

mgr Łukasz Szczepanowski

logo-ast

mgr Franciszek Szumiński

mgr Bożena Sękala

logo-ast

mgr Robert Talarczyk

mgr Michał Tobor

logo-ast

mgr Ewa Zug

logo-ast

mgr Anna Śmiganowska

logo-ast

mgr Aleksandra Żaczkova

logo-ast

Anna Wittek