WYDZIAŁ TEATRU TAŃCA

DziekanProdziekandr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST
dr Anna Piotrowska

Dziekanat:   

ul. Piłsudskiego 24A, 41-902 Bytom
tel. +48 32-701-09-20,   +48 32-701-09-21    p. 004

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek:          aktorstwo
Specjalność:    aktor teatru tańca
Czas studiów:  9 semestrów
Limit przyjęć:  ustalony rocznie